Dla Inwestorów poszukujących jednego lub kilku mieszkań na wynajem proponujemy wystandaryzowaną usługę doradztwa przy zakupie.

Rozpoczęcie współpracy. Określenie preferencji i zawarcie umowy.

Ustalamy preferencje inwestycyjne zakładające wybór poszczególnych lokalizacji (miast), z których Inwestor będzie otrzymywał oferty zakupu mieszkań na wynajem. Usługa skierowana jest do osób posiadających środki finansowe w wysokości od około 100.000zł do 500.000zł na zakup i ewentualny remont jednego lub kilku mieszkań w zależności od lokalizacji nieruchomości.

więcej >>

W ramach usługi praca specjalistów Mzuri jest podzielona na następujące etapy:

Poszukiwanie atrakcyjnych nieruchomości na wynajem

Kilkunastu Specjalistów Inwestycyjnych Mzuri w największych miastach Polski zajmuje się nieustannie wyszukiwaniem atrakcyjnych nieruchomości do zakupu pochodzących z różnych źródeł.

Nasi specjaliści poszukują i weryfikują nieruchomość pod kątem:
 • oczekiwanego zwrotu z zainwestowanego kapitału,
 • możliwego czynszu najmu, ceny nabycia lokalu oraz szacowanego kosztu remontu.

Oferty zakupu mieszkań wysyłamy Inwestorom mailem według metodologii stosowanej w Mzuri Investments.
Inwestor zainteresowany zakupem odpowiada na ofertę.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej >>

Zakup nieruchomości

Przed zawarciem umowy zakupu nieruchomości sprawdzamy stan prawny nieruchomości (księgę wieczystą) i koordynujemy datę transakcji.

Dla wygody Inwestorów oferujemy możliwość przystąpienia do aktu zakupu przed notariuszem, jako pełnomocnik Inwestora. (Z tej opcji tej korzysta wielu naszych Klientów, zarówno tych mieszkających poza Polską, jak również tych, którzy inwestują w innych miastach niż ich miejsce zamieszkania.) Po zawarciu umowy zakupu nieruchomości załatwiamy w imieniu właścicieli wszystkie niezbędne formalności związane z zakupem (administracja, media itp.).

więcej >>

Remont i wyposażenia nieruchomości

Po zakupie mieszkania proponujemy opcjonalną usługę doradztwa przy remoncie i doposażeniu zakupionego mieszkania na wynajem.

więcej >>

Przygotowanie mieszkania do najmu i kompleksowe zarządzanie najmem zakupionego lokalu

Po zakupie i ewentualnym remoncie specjaliści ds. najmu Mzuri przygotują mieszkanie do wynajmu, a następnie kompleksowo będą nim zarządzać. Kupionymi przy naszym udziale mieszkaniami w usłudze doradztwa przy zakupie zarządzamy przez okres minimum 3 lat.

Więcej >> zarządzanie najmem

więcej >>

Dla Inwestorów oczekujących niestandardowego podejścia i indywidualnej usługi, proponujemy usługę zbudowania kompleksowego portfela nieruchomości na wynajem. Usługa skierowana jest do osób posiadających środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000zł na zakup i ewentualny remont kilku lub kilkunastu mieszkań.

Rozpoczęcie współpracy. Ustalenie indywidualnej strategii inwestycyjnej i zawarcie umowy.

Wypracowujemy wspólnie indywidualną strategię inwestycyjną, która zakłada określenie takich parametrów jak:

 • Ustalenie łącznej kwoty, jaką Inwestor zamierza przeznaczyć na zbudowanie w danym okresie portfela Nieruchomości.
 • Określenie okresu, w jakim Inwestor chciałby osiągnąć określoną liczbę nieruchomości nabytych na własność i z przeznaczeniem na długoterminowy wynajem.
 • Określenie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w portfel mieszkań na wynajem.
 • Określenie dokładnych parametrów nabywanych nieruchomości, takich jak:
  • pożądanej lokalizacji poszczególnych mieszkań – miasto, ewentualnie dzielnica
  • wielkości każdego z mieszkań - metrażu i liczby pokoi
  • przedziału cenowy poszczególnych mieszkań (obejmującego łączny koszt nabycia, remontu oraz kosztów transakcyjnych, w tym wynagrodzenia Mzuri Investments),
  • technologii budowy budynków, w których znajdować się mają nieruchomości (cegła, wielka płyta, rama H itp.)
  • pożądanego wieku nieruchomości (nowe, używane do 5 lat, używane starsze niż pięć lat, ale zbudowane po 1990 roku, itp.)
więcej >>

W ramach proponowanej usługi, praca specjalistów Mzuri jest podzielona na następujące etapy:

Poszukiwanie atrakcyjnych nieruchomości na wynajem

Kilkunastu Specjalistów Inwestycyjnych Mzuri w największych miastach Polski zajmuje się nieustannie wyszukiwaniem atrakcyjnych nieruchomości do zakupu pochodzących z różnych źródeł.

Nasi specjaliści poszukują i weryfikują nieruchomość pod kątem:
 • oczekiwanego zwrotu z zainwestowanego kapitału,
 • możliwego czynszu najmu, ceny nabycia lokalu oraz szacowanego kosztu remontu.

Oferty zakupu mieszkań wysyłamy Inwestorom mailem według metodologii stosowanej w Mzuri Investments.

Inwestor zainteresowany zakupem odpowiada na ofertę.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej >>

Etap zakupu nieruchomości

Przed zawarciem umowy zakupu nieruchomości sprawdzamy stan prawny nieruchomości (księgę wieczystą) i koordynujemy datę transakcji.

Dla wygody Inwestorów oferujemy możliwość przystąpienia do aktu zakupu przed notariuszem, jako pełnomocnik Inwestora. (Z tej opcji tej korzysta wielu naszych Klientów, zarówno tych mieszkających poza Polską, jak również tych, którzy inwestują w innych miastach niż ich miejsce zamieszkania.) Po zawarciu umowy zakupu nieruchomości załatwiamy w imieniu właścicieli wszystkie niezbędne formalności związane z zakupem (administracja, media itp.).

więcej >>

Remont i wyposażenie nieruchomości

Po zakupie mieszkania proponujemy opcjonalną usługę doradztwa przy remoncie i doposażeniu zakupionego mieszkania na wynajem.

więcej >>

Przygotowaie mieszkania do najmu i kompleksowe zarządzanie najmem zakupionego lokalu

Po zakupie i ewentualnym remoncie specjaliści ds. najmu Mzuri przygotują mieszkanie do wynajmu, a następnie kompleksowo będą nim zarządzać.

Kupionymi przy naszym udziale mieszkaniami w usłudze budowania portfela zarządzamy przez okres minimum 5 lat.

W ramach usługi opiekun Klienta przesyła Klientowi okresowy raport określający status realizacji strategii inwestycyjnej.

Więcej >> zarządzanie najmem

więcej >>