sty 15

Bezpieczeństwo osiągniesz nie wznoszeniem ogrodzeń, ale otwieraniem bram

Inwestowanie grupowe Mzuri CFI świętuje w tym roku czwartą rocznicę działalności. W tym czasie powstało osiem spółek crowdfundingowych, do których dołączyło 500 inwestorów z kapitałem o łącznej wysokości ponad 36 milionów złotych. Niektórych z nich mieliśmy okazję spotkać osobiście, innych znamy z rozmów telefonicznych, z częścią kontakt ograniczył się do przesłania podpisanej umowy przedwstępnej. Niemniej, gdyby ktoś poprosił mnie o wymienienie głównego powodu, dla którego każdy z nich zdecydował się powierzyć nam swoje pieniądze, zdecydowanie odpowiedziałbym, że szukali bezpiecznej inwestycji.

Nieruchomości cechują się wyższym poziomem bezpieczeństwa w porównaniu, na przykład, do inwestycji na rynku kapitałowym (akcje, obligacje, itp). Inwestor kupując nieruchomość wpisany jest do księgi wieczystej, a przed ewentualnymi szkodami mienia chroni go ubezpieczenie. Pomijając sam wzrost wartości nieruchomości, inwestując w mieszkania na wynajem inwestor może zarobić w niektórych miastach nawet 7% rocznie. Ewentualny spadek cen nieruchomości nie dotyczy najmu. Czynsze najmu z reguły pozostają na stałym poziomie, a jeśli nawet ceny najmu spadają, to znacznie mniej niż w przypadku cen zakupu nieruchomości. W zasadzie, by stracić wszystkie pieniądze, w nasze nieruchomości musiałby trafić meteoryt…

Jeżeli inwestor, zamiast kupna pojedynczego mieszkania, zdecyduje się dołączyć do grupy wspólników, „otwiera bramę” do jeszcze większego bezpieczeństwa – dywersyfikuje ryzyko. Co to oznacza w praktyce wyjaśnię na przykładzie naszej największej spółki inwestowania grupowego – Mzuri CFI 2.

Na portfel nieruchomości spółki Mzuri CFI 2 składa się na obecną chwilę niemal 70 jednostek najmu (mieszkań i pokoi). Inwestor, przystępując do spółki, nie nabywa jednego lokalu, ale udziały w całej spółce (część każdej z jednostek najmu). Załóżmy, że nawet 10 jednostek pozostaje niewynajętych (a to naprawdę dużo, ponieważ średni poziom pustostanu wynosi ok. 3-4 jednostki miesięcznie). Na zysk inwestora pracuje wówczas pozostałe 60 jednostek. Gdyby wspomniany wyżej inwestor postanowił zainwestować swoje środki w jedno indywidualne mieszkanie, jego niewynajęcie w jakimś okresie oznaczałoby brak zysku, a w krótkim okresie nawet stratę (konieczność ponoszenia kosztów związanych z nieruchomością). W przypadku Mzuri CFI 2, nawet 10 niewynajętych jednostek najmu nie obniży znacząco zysków inwestorów.

To, czy inwestorzy decydują się inwestować indywidualnie, czy grupowo, zależy już od ich osobistych preferencji. Niemniej, dywersyfikacja ryzyka w ramach Mzuri CFI to dla wielu osób bardzo istotny argument za inwestowaniem grupowym. Świadczy o tym chociażby wzrost zebranego kapitału w ramach spółek Mzuri CFI – z poziomu 18 mln na początku 2018 r. do 36 mln zł dzisiaj.