gru 04
Czym jest inwestowanie pasywne?

Czym jest inwestowanie pasywne?

Zyskujące na popularności inwestowanie pasywne polega na kupowaniu określonej grupy aktywów, najczęściej wszystkich instrumentów reprezentujących dany rynek bez dokonywania analizy ich wartości. Realizowana jest tutaj strategia „kup i trzymaj”, a celem jest osiągnięcie wyniku zbliżonego do benchmarku. Jest to więc przeciwieństwo inwestycji aktywnych, przy których kupowane są precyzyjnie wyselekcjonowane instrumenty, a efektem ma być osiągnięcie wyższej stopy zwrotu niż benchmark. Idea pasywnych inwestycji opiera się na założeniu, że znacznie łatwiej zarobić, podążając za rynkiem, niż próbując go pokonać.

Inwestowanie pasywne

Najpopularniejszymi sposobami na inwestowanie pasywne są:

  • zakup jednostek uczestnictwa w funduszach indeksowych,

  • nabycie notowanych na giełdzie ETF-ów.

Oba rodzaje instrumentów śledzą ruch popularnych indeksów giełdowych np. WIG20, S&P 500, czy Nikkei 225. Są również dostępne produkty oparte na rynku obligacji i surowców.

Inwestowanie pasywne w nieruchomości na wynajem

Specyficzną odmianą pasywnego lokowania kapitału są inwestycje grupowe w mieszkania na wynajem, które w Polsce można zrealizować poprzez zakup udziałów w spółce. Z pozyskanego w ten sposób kapitału od inwestorów podmioty kupują nieruchomości w całej Polsce, w razie konieczności remontują i potem wynajmują je, a zyskami dzielą się z udziałowcami. Otrzymują oni dochód pasywny, ponieważ poza wpłatą kapitału nie muszą nic robić. Mzuri CFI zapewnia bowiem kompleksowe zarządzanie mieszkaniami i apartamentami na wynajem w Warszawie, Łodzi, Lublinie i w innych miastach, gdzie zostały zakupione nieruchomości.