Dla instytucji (B2B)

Mzuri dla instytucji

Jesteśmy w stanie elastycznie dopasować się do potrzeb klientów instytucjonalnych (B2B) – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Poniżej zamieszczamy przykłady współpracy z różnymi kategoriami klientów instytucjonalnych.

Instytucje finansowe:

Współpracujemy z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i funduszami inwestycyjnymi na każdym etapie inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych:

  • na etapie analiz przedinwestycyjnych, np. wspierając w opracowywaniu business case dla różnych inwestycji w mieszkania na wynajem w Polsce,
  • przy budowaniu zdywersyfikowanych portfeli mieszkań na wynajem w oparciu o indywidualne założenia, takich jak oczekiwana stopa zwrotu, typ (segment) nieruchomości, preferencje geograficzne, itp.,
  • w zakresie zarządzania najmem mieszkań i administracji budynków,
  • w zakresie odkupu nieruchomości.

Deweloperzy:

Współpracujemy z deweloperami budynków wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego przy przygotowaniu i komercjalizacji projektów deweloperskich:

  • na etapie planowania inwestycji – poprzez ocenę jej atrakcyjności do wynajmu, opracowanie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące założeń kosztowych i przychodowych inwestycji oraz ryzyk związanych z rynkiem najmu, w tym przedstawienie rekomendacji sposobów ich uniknięcia, czy też w zakresie opracowania modeli komercjalizacji i usługi operatorskiej,
  • na etapie komercjalizacji – w zakresie kompleksowego zarządzania najmem mieszkań lub administrowania całą inwestycją,
  • na etapie wyjścia z inwestycji: w zakresie wsparcia w dotarciu i negocjacjach z inwestorami instytucjonalnymi, a w razie podjęcia decyzji o sprzedaniu jednego z etapów inwestycji jako cały budynek pod wynajem; zaoferowanie inwestorom (klientom Mzuri) do sprzedaży pojedynczych mieszkań w tych budynkach jako zakup inwestycyjny powiązany z usługą kompleksowego zarządzania wynajmem.

Spółki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe:

Współpracujemy z szeregiem podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi w zakresie pomocy w sprzedaży mieszkań, także zadłużonych lub z problemem prawnym.

Pośrednicy i biura nieruchomości:

Współpracujemy z agentami na rynku nieruchomości przy pozyskiwaniu ofert inwestycyjnych mieszkań na wynajem dla klientów Mzuri w największych miastach na terenie całej Polski.

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami i poznaj szczegółowe warunki współpracy!