Jak pracujemy?

Ustalamy preferencje inwestora i definiujemy jego strategię inwestycyjną.
Inwestorom dysponującym kapitałem na poziomie 100 tys. – 1 mln zł oferujemy wystandaryzowaną usługę doradztwa przy zakupie nieruchomości na wynajem. Tym, którzy chcą zainwestować ponad 1 mln zł proponujemy indywidualną usługę budowania portfela nieruchomości na wynajem.

Wyszukujemy okazje inwestycyjne, których ceny kształtują się znacznie poniżej średniej rynkowej. Dzięki skali naszego działania, możemy zaoferować naszym klientom inwestycje na terenie całej Polski.
Oferty zakupu mieszkań wysyłamy klientom mailowo, według metodologii stosowanej w Mzuri Investments. Osoba zainteresowana zakupem odpowiada na ofertę. O możliwości sfinalizowania transakcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Przygotowujemy dokumentację i finalizujemy transakcję zakupu. Sprawdzamy stan prawny nieruchomości, prowadzimy negocjacje, koordynujemy podpisanie umowy przedwstępnej i przyrzeczonej. Dla wygody inwestorów, zwłaszcza tych mieszkających poza Polską, występujemy też przed notariuszem jako ich pełnomocnik.

Przeprowadzamy remont i / lub doposażamy kupione mieszkanie. Pomagamy inwestorom w przygotowaniu mieszkania do najmu, aby było ono jak najatrakcyjniejsze dla przyszłych najemców. Zazwyczaj wiąże się to remontem, wykończeniem, odświeżeniem lub doposażeniem mieszkania. Podpowiadamy, jak zrobić to jak najniższym kosztem, tak aby zapewnić najwyższy zwrot z inwestycji. Współpracujemy ze sprawdzonymi ekipami specjalistów, które przeprowadziły na nasze zlecenie dziesiątki remontów.

Kompleksowo zarządzamy wynajmem zakupionej nieruchomości. Wyręczamy właściciela we wszystkich czynnościach związanych ze znalezieniem najemcy, bieżącą obsługą najmu i kontrolą stanu mieszkania. Zapewniamy również terminowe płatności od najemców i obsługujemy ewentualne usterki. Dzieje się to na podstawie odrębnej umowy, zawieranej z inwestorem po zakupie mieszkania.