Kodeks etyczny

Kodeks Etyki MZURI

Od 1998 roku w profesjonalny sposób obsługujemy najem.

Przestrzegamy następujących zasad:

1. Najemców traktujemy z szacunkiem i po partnersku
2. Nie dyskryminujemy potencjalnych Najemców ze względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę lub orientację seksualną
3. Oferty najmu, które prezentujemy są zgodne ze stanem faktycznym
4. Dbamy o utrzymanie właściwego standardu naszych lokali
5. Warunki najmu i rozliczeń z Najemcą regulujemy zawsze za pomocą pisemnej umowy
6. Nasze umowy najmu są zrozumiałe i precyzyjne
7. Zmiany czynszu najmu odbywają się zgodnie z zapisami umowy
8. Rozliczamy kaucję zgodnie z zapisami umowy
9. Nie odwiedzamy wynajętego mieszkania bez potrzeby oraz bez wcześniejszego uzgodnienia terminu (za wyjątkiem sytuacji awaryjnych)
10. Właściciele mieszkań rozliczają podatki od przychodów z najmu
11. Zawsze i w pełni wywiązujemy się ze zobowiązań podjętych wobec Najemców
12. Ewentualne spory próbujemy wyjaśnić polubownie z uwzględnieniem interesów obu stron
13. Promujemy dobrych Najemców – wystawiamy list referencyjny dla Najemcy
14. Piętnujemy nieuczciwych Najemców i przestrzegamy przed nimi społeczność właścicieli mieszkań na wynajem

Ewentualne reklamacje prosimy kierować na adres: bok@mzuri.pl lub pod numerem
telefonu Biura Obsługi Klienta Mzuri: +48 795 005 302