Najczęstsze pytania i odpowiedzi – doradztwo w zakupie mieszkań na wynajem

Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych nam pytań (FAQ) na temat tego jak inwestować. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytanie to nie wahaj się. Zadaj je nam za pomocą formularza umieszczonego na dole strony.

Etap 1. Nawiązanie współpracy

 • Współpraca rozpoczyna się od podpisania umowy o świadczenie usług doradztwa pomiędzy klientem i Mzuri. Po podaniu danych osobowych (lub firmowych), klient mailowo otrzymuje od nas podpisaną umowę. Należy ją wydrukować, podpisać i odesłać do nas w formie skanu. Wraz z umową posimy o przesłanie listy miast, w których dany klient chciałby kupić mieszkanie.
 • Po odesłaniu umowy, klient wpłaca kaucję w wysokości 2.000 zł.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty kaucji, przesyłamy fakturę VAT oraz informację, jak należy zgłaszać się na oferty zakupu mieszkań.

Etap 2. Wysyłka ofert.

 • Na podany przez klienta e-mail na bieżąco przesyłamy oferty zakupu mieszkań z kluczowymi informacji takimi jak przewidywany zwrot z najmu, cena zakupu, koszty remontu, czy osiągalny czynsz najmu.
 • Oferty pochodzą zarówno spośród setek mieszkań znajdowanych przez nas na rynku pierwotnym i wtórnym, jak też spośród naszych eksluzywnych okazji i gotowców inwestycyjnych (nasi Inwestorzy otrzymują je jako pierwsi, przed opublikowaniem na naszych stronach WWW).
 • W przypadku zainteresowania zakupem konkretnego mieszkania należy przesłać swoje zgłoszenie (decyduje kolejność zgłoszeń).

Etap 3. Zakup mieszkania.

 • Klient otrzymuje informację o możliwości zakupu mieszkania, na które klient dokonał zgłoszenia, wraz ze szczegółowym raportem z weryfikacji mieszkania.
 • Następnie dokonywany jest zakup mieszkania u notariusza – osobiście lub z naszą pomocą na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa.
 • Po zakupie wystawiamy i wysyłamy mailowo klientowi fakturę z naszą prowizją.

Etap 4. Remont lub doposażenie mieszkania.

 • Okazyjnie kupowane mieszkania często wymagają remontu lub choćby odświeżenia. Do tego dochodzi konieczność doposażenia ich w meble i sprzęty AGD, niezbędne przyszłym najemcom. Nasi klienci moga to zrobić samodzielnie lub też zdać się na naszą wiedzę i doświadczenie. Usługa jest opcjonalna i wyceniana indywidualnie.

Etap 5. Przekazanie mieszkania w zarządzanie najmem.

 • Bezpośrednio po zakupie mieszkania, jeszcze przed jego remontem, klienci zawierają ze spółką Mzuri umowę na zarządzanie najmem.
 • Z podpisaniem umowy wiąże się jednorazowa opłata w wysokości 1 000 zł za przejęcie mieszkania.
 • Więcej o usłudze zarządzania najmem znajdzisz TUTAJ.

Główny element doradztwa stanowią oferty zakupu mieszkań, które wysyłamy naszym klientom. Zawierają one nie tylko informacje na temat obecnego stanu mieszkania (ceny, lokalizacji, stanu budynku, stanu mieszkania). Przede wszystkim opisują one możliwości remontu i zwiększenia wartości mieszkania, potencjalne koszty remontu, potencjalnie osiągalny czynsz najmu i wynikowy zwrot z najmu.

Poszukiwane przez nas mieszkania są okazjami inwestycyjnymi, tj. nadają się na inwestycje w mieszkania na wynajem z wysokim zwrotem z inwestycji. O ich „okazyjności” świadczy cena zakupu – poniżej średniej na danym rynku oraz atrakcyjność pod względem przyszłego wynajmu. Osoby, które nie mają doświadczenia ani wiedzy w zakresie rynku nieruchomości mogą czuć się komfortowo inwestując pieniądze w mieszkania przez nas polecone. Osoby znające rynek nieruchomości, decydując się na współpracę z nami zaoszczędzą czas, który poświęciliby na poszukiwanie okazji inwestycyjnych.

W razie potrzeby, nasi specjaliści służą naszym klientom indywidualną konsultacją telefoniczną.

W przeciwieństwie do większości rynku nieruchomości w Polsce, stopę zwrotu z najmu liczymy konserwatywnie według następującego modelu:

czynsz netto (pomniejszony o prowizję za zarządzanie najmem Mzuri) x liczba miesięcy wynajmu (zależnie od miasta, lokalizacji, stanu budynku i typu mieszkania waha się on od 10,5 do 11,5 miesiąca) / łączny koszt inwestycji (cena nabycia + koszt remontu + koszty transakcyjne)

Innymi słowy, zakładamy, dość pesymistycznie, przeciętnie miesięczny okres pustostanu w skali roku i uwzględniając wszelkie koszty obliczamy, jaka część całej inwestycji wróci do inwestora w ciągu jednego roku.

Miasta, w których poszukujemy okazji inwestycyjnych to zazwyczaj te, w których aktywnie działamy. Poza dużymi miastami, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, będą to również między innymi Częstochowa, Radom czy Tychy. Łącznie to już ponad 30 miast w całej Polsce. Mapę naszej obecności znajdziesz TUTAJ.

Poza poszukiwaniem mieszkań na rynku, Mzuri Investments oferuje również mieszkania nabyte, wyremontowane i z reguły już wynajęte, które są prezentowane na stronie Okazje Inwestycyjne. Oferty te są dostępne dla każdego, także osób niebędących stałymi klientami Mzuri, i są zwolnione z jakiejkolwiek prowizji za zakup.

Żeby nabyć takie mieszkanie nie musisz być inwestorem Mzuri Investments. Jednakże osoby będące naszymi stałymi inwestorami otrzymują takie okazje w pierwszej kolejności. Jak się domyślasz, większość z takich ofert nie jest nawet prezentowana na naszej stronie, ponieważ znajduje swojego nabywcę wśród naszych inwestorów!

Nie ma takiej konieczności. Umowa o współpracy może być podpisana zdalnie i przesłana w formie skanu na wskazany przez klienta adres mailowy. Po jej wydrukowaniu i podpisaniu, klient odsyła ją do nas w ten sam sposób. Po dokonaniu wpłaty kaucji, rozpoczynamy wysyłkę ofert inwestycyjnych.

Klient nie musi osobiście dokonywać zakupu mieszkania u notariusza. Istnieje możliwość udzielenia nam pełnomocnictwa, na podstawie którego nasza firma w imieniu klienta dokona zakupu wskazanego mieszkania.

Pełnomocnictwa do zakupu mieszkania należy udzielić w formie aktu notarialnego – najlepiej według posiadanego przez nas wzoru. Może być udzielone naszej spółce do dokonywania zakupów mieszkań lub naszemu współpracownikowi do dokonania zakupu konkretnego mieszkania.

Koszt udzielenia pełnomocnictwa spoczywa na kliencie. Za usługę pośredniczenia podczas transakcji zakupu nieruchomości pobieramy prowizję w wysokości 500 zł netto.

Nasza usługa jest kompleksowa i dlatego korzysta z niej bardzo wielu inwestorów mieszkających na co dzień poza Polską. Podjęcie z nami współpracy nie wiąże się z koniecznością osobistego spotkania (umowę podpisujemy zdalnie), a oferty zakupu mieszkań są wysyłane do klientów mailowo.

Oferujemy również możliwość reprezentowania klienta podczas transakcji zakupu u notariusza, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

Na zlecenie klienta możemy też nadzorować proces remontu i wyposażenia mieszkania. Doradzamy, jaki zakres remontu byłby wskazany oraz w jakim standardzie dane mieszkanie wyposażyć. Właściciel jest na bieżąco informowany o postępach prac.

Po przygotowaniu mieszkania, rozpoczynamy proces zarządza jego najmem. Wykonujemy wszystkie czynności, które z reguły wykonuje właściciel mieszkania – poszukujemy odpowiedniego najemcy, opiekujemy się mieszkaniem, dbamy o terminowe regulowanie wszelkich należności.

 • Po podpisaniu umowy o świadczenie usług doradztwa, inwestor wpłaca kaucję w wysokości 2000 zł. Kaucja jest rozwiązywana po zakończeniu inwestycyjnej współpracy.
 • Po dokonaniu zakupu mieszkania znalezionego na rynku inwestor płaci MI prowizję w wysokości 3,6% netto od ceny zakupu mieszkania + opłata stała 1.000 złotych netto (najniższa prowizja łączna to tylko 4.999 zł brutto!).
 • Jeśli udało nam się wynegocjować niższą cenę zakupu mieszkania, pobieramy dodatkową prowizję w wysokości 25% brutto od różnicy pomiędzy ceną przedstawioną w ofercie inwestycyjnej, a ceną transakcyjną. Nie mniej łącznie klient wydaje wówczas mniej za zakup i naszą prowizję, niż bez negocjacji!
 • Z powyższych opłat zwolnione są mieszkania nabywane od spółek Mzuri lub Mzuri CFI (gotowce inwestycyjne z TEJ strony).
 • Procentowa prowizja Mzuri Investments może wydawać się wysoka w porównaniu do agentów pośrednictwa nieruchomości. Jednakże są dwa powody dla których ta prowizja jest niska.
 • Po pierwsze, zakres naszych zadań jest znacznie szerszy niż typowych pośredników. Śledzimy różne źródła okazyjnych mieszkań, oceniamy koszty remontu i potencjał wynajmu mieszkania, sporządzamy szczegółowe raporty oceny mieszkania, negocjujemy ceny. Więcej na temat tych różnic znajdziesz TUTAJ.
 • Po drugie, kupujemy mieszkania okazyjne, o cenach poniżej średnich rynkowych, zapewniające wysokie stopy zwrotu z najmu. Przeciętne mieszkanie jakie kupujemy dla naszych klientów kosztuje około 150 tysięcy złotych, a w efekcie nasza prowizja wyrażona w złotówkach jest niska.

Kaucja w wysokości 2.000 zł pobierana jest przy podpisaniu umowy i służy jako potwierdzenie tego, że dany inwestor jest naprawdę zainteresowany nabywaniem nieruchomości na wynajem. Kaucja ma na celu ochronę naszych klientów przed nieuczciwymi inwestorami, którzy wykorzystują przesyłane przez nas oferty, by korzystać z nich bezpośrednio.

Kaucja zwracana jest po rozwiązaniu umowy, chyba że w czasie 12 miesięcy od jej podpisania inwestor nie wykaże zainteresowania zakupem żadnego z oferowanych przez nas mieszkań, lub też inwestor rozliczy z niej prowizję zakupu.

Tak, jak najbardziej na życzenie klienta możemy sprawować nadzór nad remontem i wyposażeniem jego mieszkania. Taka usługa obejmuje między innymi zaplanowanie koncepcji remontu (w tym doboru sprawdzonych materiałów, modeli mebli i sprzętu AGD), przygotowanie jego kosztorysu, wybór i zawarcie umów z wykonawcami (opieramy się o stałych, sprawdzonych wykonawców remontów), bieżący nadzór remontu i raportowanie postępów do inwestora, odbiory prac i rozliczenie remontu. W razie potrzeby uzyskujemy, również z pomocą architektów, niezbędne zgody i pozwolenia na przeprowadzenie planowanych prac.

Opłaty za pełnienie nadzoru nad remontem mieszkania zależą od wartości i zakresu remontu, typowo wahają się w kwotach od 1.000 do 5.000 złotych netto przy najbardziej kompleksowych remontach kawalerek. Koszty te są każdorazowo przedstawiane przed rozpoczęciem remontu, a ich szacunki są również prezentowane w ofertach przed zakupem mieszkania.

Jak najbardziej, chociaż stawiamy tutaj pewne warunki, aby uniknąć sytuacji nabywania mieszkań z pomocą Mzuri w celu ich dalszej odsprzedaży (tzw. fliping). Jeśli mieszkanie jest sprzedawane innemu inwestorowi, który będzie kontynuował współpracę z Mzuri w zakresie zarządzania najmem, to nie jest to związane z żadnymi obostrzeniami. Ograniczenie to ma zastosowanie przez 36 miesięcy. Po tym czasie właściciel może sprzedać mieszkanie, zarządzać nim samodzielnie lub też przedłużyć umowę z Mzuri.

Niezależnie od sytuacji, na życzenie inwestora Mzuri pomaga w sprzedaży mieszkań, zarówno dedykowanych do najmu (czyli też nabytych z pomocą Mzuri Investments), jak i typowo konsumenckich mieszkań (np. w celu uwolnienia środków na zakup bardziej rentownych mieszkań).

Wraz z Mzuri współpracuje kilkoma sprawdzonymi, profesjonalnymi agentami kredytowymi, współpracującymi z największymi sieciami pośrednictwa kredytowego. Na Państwa życzenie możemy polecić współpracującego z nami agenta zajmującego się takim doradztwem. Dzięki możliwości wymiany dokumentów pocztą elektroniczną i tradycyjną mogą Państwo być obsługiwani przez nich zdalnie. Taka pomoc nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami (poza oczywiście kosztami bankowymi).

Mzuri współpracuje z wybranymi kancelariami podatkowymi, specjalizującymi się w podatkach od wynajmu nieruchomości. Na Państwa życzenie możemy polecić firmę zajmującą się takim doradztwem. Taka pomoc nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami (poza oczywiście kosztami obsługi podatkowo-księgowej tychże firm).

Mzuri pomaga także w sprawach urzędowych i bankowych. Dotyczyć to może np. udostępnienia mieszkania rzeczoznawcy, składania w imieniu klienta wniosków i innych pism w bankach czy urzędach, zgłoszenia lokalu w urzędzie miasta/dzielnicy do opodatkowania, wysłanie / dostarczenie dokumentów, itp. W przypadku zlecenia powyższych, niestandardowych czynności wykonywanych na rzecz klienta, naliczana jest opłata w wysokości 150 zł netto / godz. (jedynie wtedy gdy klient potwierdzi, że zleca nam taką czynność).

Istnieje wiele lepszych i gorszych źródeł na temat inwestowania w mieszkania na wynajem. My polecamy kilka z nich:

 • Blog www.fridomia.pl – poświęcony strategiom inwestowania i tym co robić jak już się zainwestuje wystarczająco dużo
 • Książki i webinary różnych autorów poświęcone inwestowaniu, które znajdziesz TUTAJ