gru 10
Inwestowanie pasywne w polsce | Mzuri.pl

Fundusze pasywne w Polsce

W Polsce inwestowanie pasywne cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego warto wiedzieć, jak w praktyce można je realizować. Ten sposób pomnażania kapitału ma charakter długoterminowy i opiera się głównie na dużej dywersyfikacji portfela w ramach określonego rynku. Celem jest osiągnięcie wyniku zbliżonego do benchmarku, a nie jego przebicie, jak ma to miejsce przy inwestycjach aktywnych. Najpopularniejszymi instrumentami służącymi do realizacji takiej strategii są fundusze pasywne.

Inwestowanie pasywne – popularne rodzaje funduszy

Fundusze pasywne oparte są najczęściej na indeksach spółek giełdowych, choć są również te skupiające się na rynku obligacji czy surowców. Wyróżnia się dwa rodzaje:

  • fundusze indeksowe – nie są notowane na giełdzie, a więc można w nie zainwestować kapitał np. poprzez zakup jednostek uczestnictwa w TFI; do takich instrumentów w Polsce należą m.in. inPZU (np. Akcje Polskie, Akcje Rynków Rozwiniętych), PKO (np. Akcji Rynku Amerykańskiego),

  • ETF-y – są to fundusze notowane na giełdzie, dlatego można je zakupić po założeniu konta maklerskiego; aktualnie na GPW można zainwestować m.in. w ETF-y Lyxor (np. na indeks DAX) oraz Certyfikaty AgioFunds TFI (np. BETA ETF na indeks mWIG40TR).

Bezpieczne lokowanie kapitału

Atrakcyjną alternatywą pozwalającą na inwestowanie pasywne jest lokata kapitału w udziały spółek zajmujących się kupowaniem nieruchomości i dzielących się potem zyskami z ich najmu. Przykładem jest Mzuri CFI, oferujące m.in. zarządzanie mieszkaniami i apartamentami na wynajem w Warszawie oraz w innych dużych miastach w Polsce.