sie 25

Jak sprawdzić najemcę przed wprowadzeniem do mieszkania?

Zakup nieruchomości z myślą o jej wynajmowaniu to oczywiście inwestycja. Właściciele mieszkań mają pełne prawo oczekiwać od przyszłego najemcy, że będzie osobą szanującą cudzą własność, bezkonfliktową oraz uczciwą, płacącą w terminie. Oczekiwania a rzeczywistość mogą niestety różnić się od siebie. Dewastacja mieszkania, opóźnienia w płatnościach czy konflikty z sąsiadami są problemem dla wynajmującego, które znacząco zmniejszają zyski z inwestycji. Warto wiedzieć więc, jak sprawdzić najemcę przed wprowadzeniem do mieszkania, aby możliwie najlepiej ustrzec się przed takimi sytuacjami. W dalszej części artykułu zajmiemy się właśnie tym tematem.

Bagatelizowanie formy umowy to częsty błąd

Po dziś dzień bardzo popularne jest w Polsce wynajmowanie nieruchomości bez sporządzenia umowy. Właściciel zadaje kilka podstawowych pytań przyszłemu najemcy, określa podstawowe zasady „współpracy”, pobiera ustaloną wcześniej kaucję i wręcza klucze. Nie ma tam miejsca na dokumenty, przygotowanie protokołu stanu nieruchomości czy na spisanie regulaminu.

Nawet kiedy umowa się pojawia, zazwyczaj ma wyjątkowo prostą, okrojoną formę. Ogranicza się jedynie do podania danych osobowych obu stron, określenia opłat za nieruchomość oraz terminu ich uiszczania. Czasem znajdzie się także zapis o tym, jaka kaucja została pobrana. Najczęściej wzory są po prostu pobierane z Internetu. Zdecydowanie odradzamy korzystania z nich.

Co, oprócz danych osobowych, kwoty czynszu oraz wysokości kaucji powinien zawierać taki dokument? Oto kilka istotnych punktów:

  • dokładne zasady/wymagania wynajmującego dotyczące zachowania najemcy;
  • opis stanu nieruchomości oraz wyposażenia w momencie zameldowania;
  • informacje o sposobach postępowania w sytuacji, w której osoba korzystająca z lokalu nie płaci swoich zobowiązań;
  • dokładne warunki zerwania umowy;
  • zapisy dotyczące zasad zwrotu wpłaconej na początku kaucji;
  • sposób i termin zapłaty czynszu.

Po takim dość rozbudowanym wstępie czas zająć się kwestią najważniejszą, a więc jak sprawdzić najemcę przed wprowadzeniem do mieszkania.

Odpowiednio poprowadzona rozmowa telefoniczna

W większości przypadków pierwszy kontakt pomiędzy potencjalnym najemcą a wynajmującym odbywa się przez telefon. W jej trakcie właściciel nieruchomości na pewno będzie odpowiadał na wiele pytań, ale powinien on także wyciągnąć istotne informacje od swojego rozmówcy.

Już pierwsza rozmowa może powiedzieć wiele o zainteresowanym wynajmem. W trakcie konwersacji warto w miarę dyskretnie zapytać, czy osoba ta jest aktualnie najemcą jakiejś nieruchomości. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, należy drążyć temat dalej. Ostatnim etapem jest z reguły pytanie o to, z jakiego powodu rozmówca potrzebuje innego mieszkania.

Odpowiedzi mogą być różne, ale są osoby, które wykazują się wyjątkową szczerością. Można dowiedzieć się na przykład, że powodem zmiany miejsca zamieszkania jest brak możliwości urządzenia głośnych imprez do później nocy w obecnym lokalu. Dzięki temu łatwiej sprawdza się najemców, zanim się wprowadzą.

Rozpisanie ankiety do wypełnienia

Inną opcją jest przygotowanie specjalnej ankiety, w której zbiera się możliwie najwięcej informacji o najemcy. Dokument ten należy oczywiście później załączyć do umowy. Można poprosić o podanie między innymi takich informacji, jak:

  • podstawowe dane osobowe, w tym przede wszystkim PESEL,
  • dane kontaktowe do pracodawcy zainteresowanego wynajmem,
  • deklarowana wysokość miesięcznych dochodów,
  • miejsce zameldowania.

Informacje te będą przydatne zarówno pod kątem sprawdzenia takiej osoby, jak i w momencie, gdy dojdzie do jakiegoś sporu. Mając numer PESEL, można zupełnie legalnie zweryfikować jego właściciela w bazie KRD, upewniając się, że nie zalega z różnymi opłatami.

Dane kontaktowe do pracodawcy to świetny sposób na to, aby sprawdzić wiarygodność najemcy. Wystarczy zadzwonić do biura firmy, a następnie poprosić o połączenie z tą osobą. Jeśli nie będzie z tym problemu, wystarczy odłożyć słuchawkę. Jeżeli pracownik nie będzie wiedział, o kogo chodzi, to wniosek jest oczywisty.

Miejsce zameldowania, podobnie jak PESEL, będą niezbędne, chociażby do tego, aby wystawić nakaz zapłaty, jeśli najemca okaże się jednak nieuczciwy.

Polecamy dodatkowo poprosić o udokumentowanie dochodów. Może to być nawet pasek z ostatnią wypłatą stanowiący mocny dowód na to, że faktycznie taka osoba jest zatrudniona i zarabia tyle, ile zadeklarowała.

Zawsze warto sprawdzać potencjalnych najemców

Trzeba liczyć się oczywiście z tym, że tego typu ankieta nie spodoba się każdemu i niektórzy mogą zwyczajnie zrezygnować. Na chwilę obecną jest to jednak jedyna skuteczna metoda na w miarę rzetelną weryfikację drugiej osoby. W Polsce nie istnieją na razie żadne bazy nieuczciwych najemców, które umożliwiałyby sprawdzenie tych osób, zanim wprowadzą się do mieszkania. Weryfikacja w KRD poprzez numer PESEL, telefon do pracodawcy, udokumentowanie dochodów i sporządzenie profesjonalnej umowy są obecnie najlepszymi sposobami.