wrz 06

Jakie są obowiązki najemcy?

Podejmując decyzję o wynajęciu nowego mieszkania, możesz kierować się emocjami, pragnąc zminimalizować okres załatwiania formalności do minimum. Przed wyprowadzką do wymarzonego lokum warto jednak lepiej poznać swoje prawa i obowiązki. To ważne, zwłaszcza że często żadna ze stron umowy nie posiada pełnej świadomości, jakie są obowiązki najemcy.

Przed podpisaniem umowy najmu warto dokładnie ją prześledzić, zwłaszcza pod kątem obowiązków najemcy wskazywanych przez właściciela. Ważne, by sporządzona na piśmie określała wszystkie uzgodnienia dokonane między stronami. To jedyne zabezpieczenie w przypadku ewentualnych konfliktów i podstawa prawna do dochodzenia o zadośćuczynienie szkód. Nieuważne przestudiowanie umowy często skutkuje nieprzyjemnymi niespodziankami w przyszłości.

Obowiązki najemcy

Uniwersalny schemat umowy najmu nie istnieje. Nie zmienia to jednak faktu, że prawo reguluje niektóre obowiązki najemcy – nawet jeśli nie zostały one zapisane w umowie. Większość tych obowiązków jest ściśle związana z eksploatacją lokalu i kwestiami finansowymi. Należą do nich m.in.:

  • Właściwa eksploatacja
  • Terminowe opłaty
  • Utrzymywanie lokalu we właściwym stanie

Choć umowa sporządzana jest z odpowiednim terminem wypowiedzenia dla obu stron, niedopełnienie obowiązków ze strony najemcy daje właścicielowi prawo do jej wypowiedzenia bez względu na ustaloną datę. W takim przypadku wynajmujący dysponuje również prawem do wniesienia o odszkodowanie.

Właściwa eksploatacja

Jednym z obowiązków spoczywających na najemcy jest wykorzystywanie lokalu w sposób zgodny z tym, opisanym w zawartej umowie między stronami. Nie zawsze sposób eksploatacji jest w niej określony; w takim przypadku, w świetle prawa najemca ma obowiązek wykorzystywania wynajmowanej przestrzeni zgodnie z jej przeznaczeniem i specyfiką. Co to oznacza w praktyce? Lokal mieszkalny, wykorzystywany jako gabinet czy siedziba przedsiębiorstwa bez wiedzy właściciela, jest eksploatowany nieprawnie, co stanowi wykroczenie.

Z obowiązkiem właściwej eksploatacji wiąże się również pokrewny, od kilku lat stanowiący bolączkę właścicieli mieszkań w miastach, licznie odwiedzanych przez turystów. Popularność portali pośredniczących w wynajmie bez konieczności zakładania własnej działalności sprawiła, że najemcy zaczęli oferować na internetowych platformach pokoje do wynajęcia. W sytuacji, gdy właściciel nie ma świadomości, że jego lokal jest podnajmowany na tego typu portalu, najemca, który czerpie finansowe korzyści z wynajmu, działa niezgodnie z prawem.

Terminowe opłaty

Jednym z integralnych elementów umowy jest zapis o wysokości czynszu i terminie comiesięcznej płatności. Terminowe opłaty to podstawowy z obowiązków najemcy, którego nieprzestrzeganie może skutkować eksmisją w trybie natychmiastowym. Zdarza się, że wynajmujący zabezpieczają się również zapisem o doliczeniu kilkudziesięciu procent kwoty czynszu do podstawowej opłaty w przypadku przekroczenia ustalonego terminu. Niektórzy właściciele nakładają na najemcę obowiązek przekazania informacji o możliwym opóźnieniu opłaty. Ustalając to z wynajmującym, zadbaj, by odpowiedni zapis pojawił się również w umowie; inaczej nie będziesz miał podstaw, by zapobiec eksmisji z powodu nieterminowej wpłaty czynszu.

Utrzymywanie lokalu we właściwym stanie

Kolejnym regulowanym prawnie obowiązkiem najemcy jest konieczność utrzymywania lokalu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Oczywiście podczas długotrwałej eksploatacji mieszkania drobne usterki są nieuniknione. Co ważne, jeśli nie powstały one z winy osoby zamieszkującej wynajmowaną przestrzeń, właściciel jest prawnie zobowiązany do dokonania wszelkich napraw. To on bowiem odpowiada za utrzymanie lokalu w stanie adekwatnym do sposobu użytkowania przewidzianego w umowie. W przypadku usterek zaistniałych z winy zamieszkującego mieszkanie, to on sam musi jednak opłacić stosowne naprawy. W innym wypadku właściciel ma prawo do potrącenia odpowiedniej kwoty z kaucji. Powinien to zrobić przy okazji sporządzenia protokołu odebrania mieszkania po upływie okresu umowy,

Najemca musi również przestrzegać obowiązujących w mieszkaniu ustaleń dotyczących szeroko rozumianego porządku domowego. I to zarówno między mieszkańcami lokalu, jak i całą wspólnotą mieszkaniową. Oznacza to, że będąc kłopotliwym lokatorem, narażamy się na konieczność przedterminowej wyprowadzki. Co może spowodować problemy z umową? Notoryczne wezwania policji z powodu hałasu, brak higieny osobistej i nieprzestrzeganie zasad sprzątania, a nawet wyrzucanie śmieci niezgodnie z normami recyklingu. Właściciel może nawet zgodnie z prawem zdecydować się na zakończenie umowy przed przewidzianym terminem.

Zarówno na najemcy, jak i wynajmującym lokal ciążą liczne regulowane prawnie normy, których nieprzestrzeganie obie strony mogą zgłosić odpowiednim organom. Warto znać swoje obowiązki zarówno przed podpisaniem umowy, jak i w trakcie jej trwania, co oszczędzi niepotrzebnego stresu i nieporozumień. Dobrze przygotowana umowa to niemal gwarancja przyjemnego i bezproblemowego mieszkania.

Summary
Jakie są obowiązki najemcy?
Article Name
Jakie są obowiązki najemcy?
Description
Jakie są obowiązki najemcy? Sprawdź, zasady, których musi przestrzegać lokator, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Klarowna umowa to podstawa.
Author