sty 31

Oświadczenie Mzuri sp. z o.o.

MZURI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż oferty najmu lokali prezentowane na stronie Mzuri: www.alfa.mzuri.pl, zostały użyte przez innego przedsiębiorcę bez zgody i wiedzy MZURI sp. z o.o., w celu uzyskania korzyści majątkowej i zostały umieszczone na stronie internetowej www.mieszkania-pokoje-wynajem.pl.

MZURI sp. z o.o. informuje, iż nie jest ani podmiotowo ani przedmiotowo powiązana ze wskazanym przedsiębiorcą, nie uzyskuje żadnej korzyści majątkowej z tytułu uiszczanych przez osoby trzecie opłat na rzecz tego przedsiębiorcy oraz nie ponosi odpowiedzialności za jego działania.

wszystkie aktualności