kw. 02

Rentier, podróżnik, niespełniony motorniczy

rzeczpospolitaInwestuję w nieruchomości, bo… To najlepsze narzędzie do osiągnięcia wolności finansowej. Kluczem do takiej wolności są stabilne, comiesięczne wpływy gotówki na konto w kwocie co najmniej pokrywającej koszty utrzymania standardu życia. Żadna inwestycja nie da bardziej stabilnego i przewidywalnego comiesięcznego wpływu gotówki niż najem nieruchomości. Rozpraszam ryzyko inwestycyjne, kupując mieszkania w różnych miastach Polski.

Link do materiału.