lis 27

Rusza Mzuri CFI Łódź!

Grupa Mzuri utworzyła właśnie nową spółkę inwestowania grupowego Mzuri CFI Łódź! Jej celem jest budowa portfela nieruchomości przez zakup kamienic generujących dochód z czynszów najmu, stopniowy remont i poniesienie ich wartości, a następnie odsprzedaż lub zatrzymanie w portfelu. Misją CFI Łódź jest rewitalizacja łódzkiej tkanki mieszkaniowej.

Spółka będzie wypłacać coroczne dywidendy na poziomie ok 6% wpłaconego kapitału. Średnio co trzy lata dywidenda będzie podwyższana – przeciętnie zwrot wyniesie 7%.

Pierwsza faza działalności spółki – zakup pierwszych kamienic – będzie finansowana kapitałem własnym (zakup udziałów przez inwestorów). Druga faza – remonty i kolejne zakupy – będzie finansowana długiem.

Mzuri CFI Łódź planuje pozyskać pierwszą fazę finansowania do końca stycznia 2018 roku.

Zapraszamy do inwestowania!

wszystkie aktualności