Zarządzanie najmem

ETAP 1: PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA DO NAJMU

1. Skompletowanie i weryfikacja niezbędnych dokumentów

Abyśmy mogli efektywnie zarządzać Twoim mieszkaniem na wynajem, potrzebujemy od Ciebie kompletu dokumentów dot. administracji i dostawców mediów.
Musimy znać aktualne dane kontaktowe i aktualną wysokość opłat, aby nie powstało zadłużenie. Od momentu przejęcia mieszkania w zarządzanie będziemy w stałym kontakcie z tymi podmiotami. Przekazane przez Ciebie dokumenty pozwolą nam również ustalić średnią, miesięczną wysokość opłat do administracji i mediów, którą będzie uiszczać najemca.

2. Ocena przygotowania nieruchomości do najmu

Na pierwszym spotkaniu nasz przedstawiciel ocenia gotowość Twojego mieszkania do najmu. To bardzo ważny element – oceniamy bezpieczeństwo, funkcjonalność wyposażenia i wygląd mieszkania. Doradzamy, czy rozpocząć wynajmowanie mieszkania / domu w aktualnym stanie, też lepiej nieco w nie zainwestować. Być może warto uzupełnić umeblowanie lub sprzęt AGD, albo przeprowadzić remont. Pamiętaj, że wszystkie proponowane przez nas rozwiązania mają na celu osiągnięcie jak najwyższej kwoty za najem.

3. Określenie profilu potencjalnego najemcy

W przypadku każdego mieszkania określamy profil potencjalnego najemcy. Bierzemy przy tym pod uwagę m.in. lokalizację mieszkania, jego wielkość, standard i wyposażenie.
Na tej podstawie możemy właściwie dopasować treść ogłoszeń i środki przekazu.

4. Oszacowanie ceny najmu

Tak samo jak Tobie, jako właścicielowi mieszkania, tak również nam zależy na tym, by mieszkanie wynajęło się za jak najwyższą cenę (nasze wynagrodzenie jest prowizyjne). Równie ważne jest jednak czas. Ustalenie ceny najmu na zbyt wysokim poziomie może bowiem spowodować, że przez dłuższy czas mieszkanie może pozostawać niewynajęte. W tym czasie nie tylko nie zarabiasz, ale też ponosisz koszty (czynsz, media). By takiej sytuacji uniknąć nasi specjaliści proponują optymalne w danym okresie widełki cenowe. Robimy to na podstawie wieloletnich doświadczeń wiemy, jakie są faktyczne kwoty najmu, a jakie jedynie widnieją w internetowych ofertach.

5. Zmiana adresu korespondencyjnego u dostawców mediów

Abyśmy mogli w pełni wyręczyć Cię w obowiązkach związanych z Twoim mieszkaniem, u dostawców mediów i w administracji zmieniamy adres korespondencyjny na adres Mzuri.
Przejmujemy od Ciebie wszystkie zadania związane z obsługą lokalu, łącznie z płatnościami.

6. Szczegółowa inwentaryzacja mieszkania

W ramach inwentaryzacji spisujemy i fotografujemy wszystko, co znajduje się w mieszkaniu – od wyposażenia (typu kuchenka, lodówka, pralka, garnki), przez drobne elementy wykończenia (na przykład listwy przypodłogowe, włączniki światła), po wszelkie uszkodzenia i ślady użytkowania, które powstały przed najmem (zabrudzenie na ścianie, odprysk lakieru na pralce, itp).

Najemca, podpisując protokół z inwentaryzacji zobowiązuje się do oddania nieruchomości w stanie niepogorszonym, a my nie mamy później żadnych wątpliwości dotyczących zużycia. Protokołu zdawczo-odbiorczego używamy również podczas wykonywania przeglądów okresowych w trakcie najmu. Wszelkie nieścisłości są od razu wyjaśniane, a ewentualne koszty związane ze zniszczeniami czy naprawami, na bieżąco rozliczane.

7. Sesja zdjęciowa mieszkania

Kiedy mieszkanie jest już w 100% przygotowane do najmu i odpowiednio zabezpieczone, wykonujemy odpowiednie zdjęcia, które zostają następnie wykorzystane w ogłoszeniach najmu.

8. Przygotowanie i publikacja oferty najmu

Przygotowując treść ogłoszenia, bierzemy pod uwagę wszystkie mocne strony Twojego mieszkania. Ogłoszenie zostanie opublikowane na wszystkich możliwych portalach ogłoszeniowych w internecie. Dodatkowo, w razie potrzeby, przygotowujemy zrywki, ulotki, bannery, dedykowane oferty dla firm, instytucji oraz ambasad.

ETAP 2: PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA DO NAJMU

1. Przyjęcie i przygotowanie mieszkania do najmu.

Szczegółowy zakres przygotowania mieszkania do najmu opisaliśmy powyżej.

2. Selekcja i weryfikacja najemców

Weryfikacja najemców jest dla nas standardem. Ponieważ zobowiązaliśmy się chronić Twój majątek, możesz być pewny, że nie wynajmiemy Twojego mieszkania nieodpowiedniej osobie.
Pierwszy etap weryfikacji odbywa się już na poziomie rozmowy telefonicznej. Nasi doświadczeni specjaliści ds. najmu potrafią już na tym etapie odrzucić osoby, z którymi, z różnych względów, nie podpisalibyśmy umowy. Kolejny etap to prezentacja mieszkania, podczas której możemy się dowiedzieć najwięcej o potencjalnym najemcy. Bezwzględnie od każdego najemcy wymagamy zaświadczenia o wysokości zarobków i/lub zatrudnieniu.

3. Podpisanie umowy najmu i przekazanie mieszkania najemcy

Nasze umowy najmu uwzględniają wiele sytuacji, o których właściciel mieszkania na wynajem sam najprawdopodobniej wcale by nie pomyślał, przez co minimalizują wszelkie ryzyka związane z najmem. Przy podpisaniu umowy pobieramy od najemcy kaucję i przekazujemy mu klucze do mieszkania.
Warto dodać, że pracujemy w systemie CRM, dzięki czemu umowy podpisujemy w wersji elektronicznej, którą już w kilka sekund po podpisaniu otrzymujesz na maila.

4. Monitorowanie płatności oraz stanu mieszkania

Podczas trwania najmu, monitorujemy płatności na rzecz administracji i dostawców mediów. Regularnie kontaktujemy się z administracjami, aby ustalić aktualną wysokość opłat. Przynajmniej dwa razy w roku umawiamy się z najemcą na przegląd mieszkania. Podczas tego spotkania sprawdzamy stan mieszkania i upewniamy się, że wszystko jest w porządku. W razie jakichkolwiek zniszczeń od razu informujemy najemcę o konieczności odkupienia lub naprawy pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty z kaucji.

5. Obsługa pytań, próśb i uwag najemcy

Dbamy o komfort najemcy – zadowolony zostanie z nami na dłużej! W przypadku zgłoszeń awarii, reagujemy natychmiast wysyłając do mieszkania odpowiedniego fachowca. Wszystkie prośby kierowane są do biura obsługi klienta, a stamtąd zostają rozdysponowane do odpowiednich działów, tak aby móc jak najszybciej pomóc w rozwiązaniu problemu.

6. Koordynacja napraw i remontów

W razie nagłych awarii, wysyłamy do mieszkania odpowiedniego fachowca, aby mógł jak najszybciej usunąć usterkę. Następnie kontaktujemy się z najemcą, aby upewnić się, czy sprawa została odpowiednio załatwiona i problem już nie występuje. W zależności od rodzaju usterki/awarii koszty naprawy pokryje najemca lub Ty, jako właściciel mieszkania.

Uwaga: niczego nie zrobimy i nie zlecimy bez Twojej zgody!

Nadzorujemy również remonty. Jeśli Twoje mieszkanie potrzebuje odświeżenia czy nawet generalnego remontu jesteśmy gotowi Ci pomóc. Współpracujemy z najlepszymi firmami remontowymi na terenie całej Polski – dzięki temu dla naszych klientów uzyskujemy lepsze ceny.

7. Odbiór mieszkania od najemcy

Gdy najem dobiega końca, umawiamy się na spotkanie z najemcą w celu odbioru mieszkania. Dzięki spisanemu wcześniej protokołowi inwentaryzacji, jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, czy w mieszkaniu powstały jakieś zniszczenia, czy też nie. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń, odpowiednia kwota zostaje potrącona z kaucji, którą najemca wpłacił na początku najmu.

Monitorujemy wszystkie płatności od najemcy
Możesz być spokojny, że otrzymasz swoje pieniądze na czas.

Właściwie szacujemy ceny najmu
Każdy dzień, w którym mieszkanie pozostaje bez najemcy, generuje straty finansowe. Mając to na uwadze dbamy o to, by znajdować złoty środek pomiędzy wysoką ceną najmu, a jak najkrótszym okresem pustostanu.

Pozyskujemy uczciwych najemców
Zawsze weryfikujemy potencjalnych najemców. Prosimy ich o przedstawienie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, czasem sprawdzamy w biurach informacji gospodarczych, cenimy też referencje z poprzednich najmów.

Doradzamy, jak dobrze urządzić mieszkanie na wynajem optymalizując koszty
Ładne, starannie wykończone mieszkania dużo szybciej znajdują najemców. Ważne jednak, by wszelkie remonty czy doposażenia przeprowadzać z myślą o optymalizacji kosztów. Korzstając z wieloletniego doświadczenia, podpowiemy, na czym można zaoszczędzić, a w co warto zainwestować nieco więcej.

Zajmujemy się Twoim mieszkaniem, gdy jest niewynajęte
Przygotowujemy oferty, prowadzimy aktywny marketing nieruchomości, prezentujemy mieszkania potencjalnym najemcom. Do Ciebie wysyłamy cotygodniowe raporty, w których informujemy o zainteresowaniu najmem i o inicjatywach, które podjęliśmy.

Zajmujemy się Twoim mieszkaniem w okresie najmu
Pozostajemy w stałym kontakcie z najemcą Twojego mieszkania, obsługujemy ewentualne pytania i naprawy, rozliczamy się z administracjami i dostawcami mediów, wykonujemy przeglądy okresowe. Wysyłamy do Ciebie comiesięczne raporty z rozliczeniem.

Zajmujemy się Twoim mieszkaniem w czasie odświeżania czy remontu
W razie potrzeby przygotowujemy opis proponowanego zakresu remontu lub napraw, opracowujemy kosztorys i nadzorujemy prace.
Wysyłamy do Ciebie cotygodniowe raporty wraz z dokumentacją zdjęciową.

Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach prawa dotyczące najmu
To nasza odpowiedzialność. Ty nie musisz ani o tym pamiętać, ani tracić czasu na analizowanie poszczególnych ustaw.

Szczegółowo weryfikujemy najemców
Od każdego najemcy wymagamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków. Czujemy się odpowiedzialni za przebieg najmu. Nie pobieramy wynagrodzenia za znalezienie najemcy więc możesz być pewny, że dołożymy wszelkich starań, żeby podpisać umowę z odpowiednią osobą. Dbamy też o to, by najemca był zadowolony i chciał przedłużyć 12-miesięczną umowę najmu. Jak dotąd dzieje się tak w ponad 80% przypadkach.

Występujemy w Twoim imieniu i dbamy o Twoje interesy.
Nie jesteśmy pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Nie pobieramy żadnego wynagrodzenia od najemców. Jesteśmy pełnomocnikiem właściciela mieszkania i tylko w jego imieniu działamy.

Sporządzamy szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy
Najemca podpisując ten protokół zobowiązuje się do oddania nieruchomości w stanie niepogorszonym. Dzięki temu unikamy wątpliwości dotyczących zużycia czy egzekwowania kosztów ewentualnych napraw. Na podstawie tego dokumentu wykonujemy okresowych przeglądów mieszkania.

Monitorujemy wszystkie płatności od najemcy
Możesz być spokojny, że otrzymasz swoje pieniądze na czas.